اطلاعات ارسالی شما محرمانه است

درصورت درخواست اطلاع از نتیجه پیگیری، شماره موبایل خود را وارد کنید

پیگیری


مشاوره تربیتی

❖ اعتیاد به بازی

❖ دیدن صحنه های غیرمجاز

❖ بیماری‌های سایبری و اختلالات

❖ فرزند پروری و رژیم مصرف

❖ تقویت مهارت‌ها و بازی‌های آموزشی

گزارش‌ها و درخواست‌ها

❖ بازیگاه

❖ ناشران

❖ فروشگاه

❖ سایت

❖ بنیاد

❖ مسابقات

❖ بازیساز و ویرایشگران

❖ اعلام مشکل کیفیت شبکه و پینگ بازی ایرانی

مشاوره بازی

❖ درخواست پیشنهاد موضوعی و سنی بازی

❖ معرفی یا پیشنهاد بازی توسط مخاطب

❖ استعلام مجوز و ردهبندی سنی بازی

❖ سؤالات فنی

❖ سؤالات محتوایی

❖ ابهام یا شکایت از بازی

سوالات سازمانی

❖ سؤالات مربوط به نحوه صدور مجوزهای نشر، پروانه انتشار، بازیگاه و مسابقات

❖ سؤالات مربوط به بخشهای مختلف بنیاد

❖ ارتباط با مدیرعامل

❖ سؤالات مربوط به استانها